Necta Orchestra touch

Necta Orchestra Touch

Vare/snack automat Orchestra Touch med vareheisb

Spesifikasjoner
Ochestra Touch er utsyrt med et moderne touchpanel og benytter  vareheis for sikker utlevering av varer og enkel påfylling. Fleksibel i bruk med muligheter for å benytte forskjellige type  varer. F. Eks snack, juice, flasker og andre varer. Orchestra har i utgangspunktet 6 hyller, men kan utvides til 8 hyller, om ønskelig.

Vareautomaten er utstyrt med ledlys som synligjør produktene på en fin måte

 • Antall Valgmuligheter: 46
 • Konfigurert for: Snack, mat, bokser og flasker
 • Antall hyller 6. med muligheter for 8
 • Produktkapasitet 438
 • Klargjort for betalingssystemet, NAYAX Onyx

Tekniske Spesifikasjoner

 • Protocoll: Executive-MDB-BDV
 • Høyde: 1830 mm
 • Bredde: 900 mm
 • Dybde:  830 mm
 • Vekt: 300 kg
 • Strøm: 230V
 • Frekvens: 50 HZ Energieffektiv
 • Strømklasse A+
 • CE godkjent
 • Greener by nature ISO 14001
 • Helse og sikkerhet ISO 45001
 • Kvalitet ISO 9001
0