Bærekraft for oss i Kaffealliansen

Med vårt samarbeid bidrar vi med å utvikle lokale arbeidsplasser, og bidrar med vekst i distrikts-Norge.

Ikon av en varm kaffekopp

Vår filosofi

Vi ønsker at lokale arbeidsplasser skal utvikle seg, og leve videre på en god måte for sine ansatte og sine kunder - vi «sår» litt for fremtiden. Våre leverandører på kaffemaskiner og kaffe har lenge tatt miljø og bærekrekraft på alvor. Vi tilbyr et bredt kaffesortiment, og all vår kaffe er sertifisert. Vår maskinleverandør har oppnådd miljøsertifiseringen ISO 14001.

Sertifiseringer

ISO 14001 sertifisering

ISO 9001: Kvalitet

Den beste teknologien for en god kopp kaffe er sertifisert.

Produksjonsanleggene til Evoca Group har implementert kvalitetssystem i samsvar med standarden ISO 9001.

Standarden dekker, design og produksjon av elektroniske og elektromekaniske produkter.

Evoca Group ivaretar forbrukernes sikkerhet gjennom grundig sjekk av produktene før de markedsføres.

Under produksjonsprosessen av produkter er det kontinuerlig overvåking.

Opplæringsprogram på produkter og en effektiv reservedelsservice utgjør en viktig del av leveransen til Evoca / Wittenborgs kunder/ Leverandører

CSQ H & S sertifisering

BS OHSAS 18001: Helse og Sikkerhet

Denne standarden dikterer kravene til helse- og sikkerhetsstyringssystem på jobb.

Organisasjonsstrukturen definerer planleggingsaktiviteter, ansvar, praksis, prosedyrer, prosesser og ressurser.

Evoca Group har som mål å inneha en sikkerhetskultur som involverer alle ansatte.

Forebygge ulykker og beskytte menneskelige ressurser, samt utøve en positiv innflytelse på virksomheten.

Evoca Group mener at ved å ha de mest fordelaktige helse- og sikkerhetsforholdene vil virksomheten forbedre arbeidernes psykologiske velvære og også heve de faglige standarder.

ISO 14001 sertifisering

ISO 14001: Miljø

Wittenborg produsent - Evoca Group mener at omtanke for miljøet er en forpliktelse.

Bærekraftig utvikling er en av de største utfordringer, verden står ovenfor.

Omtanke for miljøet er en forpliktelse som involverer oss alle personlig, og er en basis for alle våre aktiviteter.

Respekt for miljøet utgjør mulighet for økonomisk og sosial utvikling i en renere, grønnere verden. 

I mer enn 20 år har Evoca Group fokusert på miljøbevissthet.

Evocagroup -fabrikker hvor Wittenborgs maskiner blir produsert har oppnådd miljøsertifiseringen ISO 14001.

Vår kaffeleverandør Löfbergs

En stor del av bærekraftarbeidet handler om å øke etterspørsel og forbruk av kaffe fra sertifiserte avlinger.

I 1995 importerte Löfbergs Lila den første containeren med økologisk kaffe. Nå er de en av verdens største innkjøpere av økologisk og Fairtrade-merket kaffe. I dag er hele sortimentet merket. På den måten gjør vi det enkelt for deg som forbruker. Velger du vår kaffe, velger du god og bærekraftig kaffe. All kaffe i vårt sortiment er sporbar, det vil si at hver kaffepose er merket med et unikt nummer, sånn at man kan spore kaffen tilbake til kaffefarmen. Våre sertifiseringer har litt forskjellig formål, men alle bidrar til en utvikling for mennesker og miljø.

Klima og miljø

Klimaendringer er svært utfordrede for kaffeplantasjene, og det spås at det om noen år er varmt nok til at vi kan dyrke kaffe i Paris, dette er en skremmende utvikling. En annen utfordring er at kaffe kan bli en mangelvare, fordi vi ikke sikrer at kaffefarmene og bøndene på plantasjene får godt nok betalt.

Next Generation Coffee

Löfbergs importerer kun sertifisert kaffe, og støtter kaffe-farmere, for å bidra til å sikre at neste generasjon kan ta over plantasjene. Dette gir kaffebøndene større muligheter til å leve av å dyrke kaffe. Prosjektet Next Generation Coffee blir viktig for oss alle som drikker kaffe. Mister vi de som vil driver kaffefarmene i kaffeproduserende land, vil det bli slutt på kaffen i fremtiden.